Tłumacz Migam

45-lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Piotrkowie Trybunalskim

W miniony piątek, 26 listopada 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się uroczystość 45-lecia istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Piotrkowie Trybunalskim.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania wszystkich przybyłych gości przez Panią Halinę Ałaszewską – Prezesa HDK PCK w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie wszyscy odśpiewali hymn Polskiego Czerwonego Krzyża oraz wysłuchali krótkiej historii Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Piotrkowie Trybunalskim.

W dalszej kolejności odbyło się uroczyste przekazanie Klubowi sztandaru  oraz uhonorowanie najbardziej zasłużonych krwiodawców.

W uroczystości tej uczestniczył również Janusz Jędrzejczyk – wójt Gminy Rozprza, który przekazał Pani Prezes oraz wszystkim zebranym honorowym krwiodawcom szczególne wyrazy uznania i wdzięczności za oddawanie tak bezcennego daru, jakim jest krew ratująca życie innych.