Tłumacz Migam

Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Bryszkach

W dniu 22 listopada 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Bryszkach odbyło się zebranie wiejskie w sprawie uzupełniających wyborów sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Bryszki w wyborach uzupełniających na lata 2021-2024 została wybrana Pani Beata Wewiura, która uzyskała 88 % głosów poparcia. Pani Beata Wewiura funkcję sołtysa pełnić będzie począwszy od 1 grudnia 2021 r.

W zebraniu uczestniczyło 34 osoby, na 168 uprawnionych do głosowania, co stanowi 20 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

  1. Chruścik Tomasz
  2. Czajkowska Urszula
  3. Stemplewski Krzysztof
  4. Szczukocka Agnieszka
  5. Wośko Arkadiusz

Sołtysem sołectwa Bryszki w latach 2015-2021 była Pani Katarzyna Goszcz.

Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

 

 Wójt Gminy Rozprza

/-/ Janusz Jędrzejczyk

Wybory sołtysa oraz rady sołeckiej w Bryszkach