Tłumacz Migam

Informacja Wójta Gminy Rozprza ws wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Bryszki