Tłumacz Migam

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy

W sobotę 13 listopada 2021 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzynie, odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w  Rozprzy.

Celem Zjazdu było podsumowanie kadencji 2016-2020, wybór nowych władz Związku Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozprzy, przyjęcie uchwały programowej na lata 2021-2026, wybór delegatów i przedstawicieli na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Trybunalskim.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Artur Cubała, Wiceprezes Andrzej Matuszczyk, Wiceprezes Stanisław Rębeliński oraz Komendant Gminny Artur Kropiś przedstawili sprawozdania z działalności Zarządu za lata 2016-2020.

Druh Tarnowski Robert złożył sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2016-2020 i wnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Zgłoszony wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału Gminnego OSP RP w Rozprzy przyjęto jednogłośnie.

W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Trybunalskim gen. Tadeusz Karcz, Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk, Radny Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała, Przewodnicząca Rady Gminy Rozprza Agata Bartkowska, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim bryg. Jan Mielczarek, Skarbnik Gminy Rozprza Bogdan Górecki, Przewodniczący komisji rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej Rady Gminy Rozprza Krzysztof Biegański, Radna gminy Rozprza Małgorzata Olczyk i sołtys wsi Mierzyn Bożena Piątkowska.

Skład nowo wybranego Zarządu przedstawia się następująco: Artur Cubała  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozprzy, Zbigniew Stańczak Wiceprezes, Andrzej Matuszczyk Wiceprezes, Artur Kropiś  Komendant Gminny, Robert Sikorski Sekretarz, Tomasz Pstrokoń Skarbnik. Ponadto w skład prezydium wchodzą przedstawiciele z wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Rozprza. W imieniu Zarządu Prezes podziękował za wybór i zobowiązał się do kontynuacji działań służących poprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy i współpracy ze wszystkimi Jednostkami OSP, Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Piotrkowie Trybunalskim, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim i Gminą Rozprza.

„Dziękuję za udzielone absolutorium i zaufanie. Funkcja Prezesa ZOG Związku OSP RP to zaszczyt i ogromna odpowiedzialność. Wszyscy mieszkańcy naszej Gminy chcą czuć się bezpiecznie, niezależnie od tego gdzie mieszkają. Będę od tego by łączyć, nie dzielić, współpracować poprzez dialog ze wszystkimi jednostkami” – mówił Prezes.

 „Myślę, że każdy się ze mną zgodzi, że jeżeli jest zgoda to żyje nam się łatwiej i przyjemniej. Z całą pewnością zgadzam się że zgoda buduje a niezgoda rujnuje. Znaczenie tego powiedzenia powinno nam towarzyszyć w naszym życiu, być dla nas złotą myślą.

Serdeczne słowa podziękowania, za wsparcie duchowe i finansowe, kieruję pod adresem władz samorządowych naszej Gminy na czele z Wójtem Januszem Jędrzejczykiem, za bardzo dobrą współpracę z ZG na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. Przewodniczącej Rady Gminy Rozprza Agacie Bartkowskiej za zrozumienie naszych potrzeb i wsparcie naszych działań. Ponadto dziękuję komendantowi gminnemu druhowi Arturowi Kropisiowi za 5 lat wzorowej współpracy” – kontynuował Prezes.

Głos zabrali także zaproszeni goście: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Trybunalskim gen. Tadeusz Karcz, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim bryg. Jan Mielczarek, Przewodnicząca Rady Gminy Rozprza Agata Bartkowska oraz wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk.

Na zakończenie zjazdu pamiątkowe podziękowania za długoletnią pracę na rzecz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy z rąk Prezesa, Wójta i Przewodniczącej Rady otrzymali  druhowie: Ryszard Owczarek, Stanisław Rębeliński, Jan Rybak oraz Marian Radziszewski.

Ponadto Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi a zarazem  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Piotrkowie Trybunalskim gen. Tadeusz Karcz oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Piotrkowie Trybunalskim Marek Rakoczy w imieniu Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Łódzkiego Odznaką Honorową „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego” odznaczyli druha Stanisław Cubałę oraz druha Ryszarda Owczarka.