Tłumacz Migam

Gminny Konkurs Ortograficzny

10 listopada 2021 roku odbyła się w Szkole Podstawowej w Rozprzy XIII edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego. Tematem przewodnim była jesień. W zmaganiach konkursowych wzięli udział uczniowie reprezentujący cztery szkoły podstawowe z terenu gminy Rozprza.

Uczestnicy mieli możliwość wykazania się nie tylko kompetencjami ortograficznymi, ale również wyobraźnią, kreatywnością, refleksem, umiejętnością zabawy i współpracy w grupie. Organizatorzy zadbali o dobry nastrój, jesienną dekorację (było to pierwsze spotkanie
w nowo otwartej czytelni) oraz słodki poczęstunek.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Straszowie

II miejsce – Szkoły Podstawowe w Mierzynie i w Rozprzy

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi.

Każda ze szkół otrzymała dyplom i nagrodę książkową – tym razem „Balladynę” Juliusza  Słowackiego, a uczniowie zostali obdarowani zakładkami do książek. Opiekunkami imprezy, zorganizowanej w reżimie sanitarnym, były: A. Barczyk, T. Długosz, B. Patura.

Info: SP w Rozprzy