Tłumacz Migam

Obchody Odzyskania Niepodległości w Rozprzy

5 listopada w Polskim Lasku koło Kostiuchnówki na Ukrainie odbyły się uroczystości pobrania „Ognia Niepodległości”, w których po raz kolejny uczestniczyła także  delegacja z Urzędu Gminy w Rozprzy. Po złożeniu wieńca na Cmentarzu Legionowym w Polskim Lasku delegaci dokonali uroczystego pobrania Ognia Niepodległości, by mógł on być złożony także na tutejszych pomnikach.

Tradycja przewożenia Ognia Niepodległości z Kostiuchnówki do Warszawy i Krakowa rozpoczęła się jeszcze przed wojną. Zwyczaj ten od 2000 roku nieprzerwanie podtrzymują zgierscy harcerze.

Główny Płomień jest przekazywany na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i bierze udział w Centralnych Obchodach Święta Niepodległości przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, gdzie na jednej z kolumn znajduje się tablica upamiętniająca walki pod Kostiuchnówką.

Sztafeta rowerowa z „Ogniem Niepodległości” upamiętnia bitwę, do której doszło w dniach 4-6 lipca 1916 roku pod Kostiuchnówką na Wołyniu, gdzie legiony Marszałka Józefa Piłsudskiego wstrzymały natarcie armii rosyjskiej, co zostało okupione krwią i śmiercią około 2 000 żołnierzy.

Należy podkreślić, iż w historii Legionów Polskich swoją rolę odegrała również Rozprza. To właśnie w Rozprzy w roku 1915 tworzony był 4 i 6 Pułk Piechoty Legionów Polskich, które weszły w skład III Brygady.

Dlatego też obchody Narodowego Święta Niepodległości mają dla nas szczególne znaczenie.

Ogień Niepodległości ma przypominać o bohaterach i wydarzeniach, które wpłynęły na odzyskanie przez Naród Polski wolnego Państwa.

Dziś w Sanktuarium N.M.P. Matki Życia w Rozprzy o godzinie 9.00 odbyła się uroczysta Msza Święta za Ojczyznę. W uroczystości uczestniczył wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Rozprza Agata Bartkowska, radni Rady Gminy Rozprza, harcerze oraz mieszkańcy. Po mszy wszyscy zebrani ruszyli w korowodzie złożyć wieńce oraz znicze pod tablicą upamiętniającą 100-lecie powstania 4 i 6 pułku Legionów Piłsudskiego w Rozprzy oraz pod pomnikiem poległych bohaterów walczących o Polskę i Lud w latach 1939-1945. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Marszowo Koncertowa Orkiestra z Milejowa.