Tłumacz Migam

Uwaga !!! Awaria wodociągu !!!

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy powiadamia, że w dniu 10.11.2021 r. w miejscowości Białocin Dębina wystąpiła awaria sieci wodociągowej. Awaria jest naprawiana, po zakończeniu przystąpimy do płukania sieci wodociągowej.

Uwaga! Awaria wodociągu