Tłumacz Migam

OTWARCIE NOWEJ CZYTELNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZPRZY

Ten ważny moment nastąpił 14 października 2021 r. z udziałem przedstawicieli Grupy Producentów Rozsad Krasoń, w tym pana Grzegorza Krasonia, Marcina Krasonia i pani Anetty Ryżewskiej, w obecności pana Janusza Jędrzejczyka – Wójta Gminy Rozprza, pana Bogdana Góreckiego – Skarbnika Gminy Rozprza, pani Beaty Gemel – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Pawlikowskiego w Rozprzy oraz pani Teresy Długosz – nauczyciela bibliotekarza.

Biblioteka, przeznaczona dla uczniów klas IV – VIII, posiadała do niedawna mały kącik  czytelniczy. Stąd zrodził się pomysł zagospodarowania sąsiadującego z biblioteką pomieszczenia i przeznaczenia go na czytelnię.

Zaledwie rok temu zwróciliśmy się do Państwa Krasoniów z Grupy Producentów Rozsad Krasoń Sp. z o. o. z siedzibą w Piaskach z uprzejmą prośbą o wsparcie w wyposażeniu nowopowstającej czytelni. Mieliśmy prawdziwe szczęście spotkać na swojej drodze wspaniałych ludzi i hojnych sponsorów, którzy pochylili się nad potrzebami naszej szkoły. Serdecznie za to dziękujemy.

Biblioteka szkolna jest organizatorem i współorganizatorem wielu wydarzeń i konkursów. Bierze każdego roku udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, organizuje Nocne Maratony Czytania, konkursy recytatorskie, czytelnicze, konkursy pięknego czytania, Gminny Konkurs Ortograficzny. Przez wiele lat wydawała szkolne czasopismo.
Wierzymy, że objęcie uczniów opieką przyczyni się do rozwoju zainteresowań czytelniczych.

Info: SP w Rozprzy