Tłumacz Migam

60-lecie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

W czwartek, 14 października 2021r. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi obchodziła Jubileusz 60-lecia istnienia Szkoły.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w sali gimnastycznej. Uczestniczyło w niej grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście. Następnie rozpoczęła się część oficjalna obchodów 60-lecia oraz Dnia Edukacji Narodowej. Wprowadzono poczet flagowy i wspólnie odśpiewano hymn państwowy. Pani Dyrektor Justyna Kaniewska przywitała zgromadzonych gości: Wicemarszałka Województwa Łódzkiego – pana Zbigniewa Ziembę, Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego – pana  Pawła Kowalczyka, Przewodniczącego Rady Powiatu Piotrkowskiego – pana Bernarda Matyszewskiego, Skarbnika Powiatu Piotrkowskiego – pana  Janusza Misztelę, Wójta Gminy Rozprza – pana  Janusza Jędrzejczyka, Wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – pana Piotra Łopusiewicza, Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rozprza: pana Józefa Bielasa oraz pana Zdzisława Piątka, Radnych Rady Gminy Rozprza, Księdza Prałata Wiesława Płomińskiego, byłego dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – panią  Beatę Mazerant, Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Rozprzy – panią  Edytę  Łukasik, Przewodniczącą Rady Rodziców – panią Beatę Tarnowską -Świerk, dyrektorów szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu Gminy Rozprza, dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Rozprza, sołtysów pobliskich wsi, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej  z  Białocina i ze Starej Wsi, byłych nauczycieli, pracowników oraz absolwentów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, pracujących obecnie nauczycieli w Szkole Podstawowej  w Nowej Wsi, pracowników niepedagogicznych, uczniów, rodziców  oraz wszystkich, którzy byli obecni na uroczystości.

Następnie Pani Dyrektor poprosiła o zabranie głosu następujących gości: pana Zbigniewa Ziembę – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, pana Janusza Jędrzejczyka – Wójta  Gminy Rozprza oraz pana Piotra Misztelę – Radnego Rady Gminy Rozprza, pana Bernarda Matyszewskiego – Przewodniczącego  Rady Powiatu Piotrkowskiego, pana Janusza Misztelę – skarbnika Powiatu Piotrkowskiego oraz pana Piotra Łopusiewicza – wizytatora  reprezentującego Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, pana Tomasza Trzaskacza. Przemawiający goście mówili o licznych dokonaniach i sukcesach Szkoły, jej pięknych tradycjach kultywowanych przez kolejne pokolenia uczniów i pedagogów. Dziękowali nauczycielom za wykształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń absolwentów. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagrody Dyrektora Szkoły, którą w tym roku otrzymali nauczyciele: pani Dorota Jakubek, pani Bogumiła Wewiura, pani Agnieszka Jaskólska oraz pracownicy obsługi: pani Anna Szopa i pan Zbigniew Jakubik. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców – pani  Beata Tarnowska-Świerk. W ciepłych słowach podziękowała Pani Dyrektor oraz wszystkim nauczycielom za ich wielkie serce i nieoceniony wkład w edukację i wychowanie przyszłych pokoleń. Potem uczniowie przekazali pedagogom piękne upominki  ufundowane przez Radę Rodziców. Na zakończenie części oficjalnej Pani Dyrektor Justyna Kaniewska podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji  uroczystości:  nauczycielom  oraz pracownikom administracji i obsługi Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, rodzicom uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, a szczególnie Przewodniczącej Rady Rodziców – pani  Beacie Tarnowskiej -Świerk, absolwentom szkoły z rocznika 1961/1962: pani Zenonie Fugat oraz panu Jerzemu Odrzywołowi, Radnemu Rady Gminy Rozprza – panu Robertowi Kabzińskiemu, Księdzu Prałatowi Wiesławowi Płomińskiemu, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich „Futuryści”  z Nowej Wsi,  Sołtys Nowej Wsi – pani  Justynie Świstak, Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starej Wsi, uczniom Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz sponsorom: „Cukiernia u Adama”, Ignaców – państwu Renacie i Adamowi Misztelom, „REMONTOWNIA” Białocin – panu  Jakubowi Salamonowi, Firma Handlowo Usługowa - FHU Krawczyk , Rozprza – pani Żanecie Filip, Usługi Cateringowe, Cieszanowice – panu Krystianowi Miszteli, M.M.Bud-Service, Niechcice – pani Małgorzacie Misztald.  Po wyprowadzeniu pocztu flagowego rozpoczęła się część artystyczna. Uczniowie zaprezentowali zebranym montaż słowno – muzyczny, w którym przypomnieli historię Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz w humorystyczny sposób przedstawili funkcjonowanie współczesnej szkoły. Na koniec występu uczniowie podarowali zgromadzonym słodkie upominki przygotowane przez  Samorząd Uczniowski. Po zakończonej części artystycznej Pani Dyrektor podziękowała młodym artystom za pełen humoru i wzruszeń występ.

Na koniec uroczystości nauczyciele oraz zebrani goście udali się na słodki poczęstunek, podczas którego mogli znów zasiąść w szkolnych ławkach i powspominać lata młodości spędzone w naszej Szkole. Ten wyjątkowy dzień dostarczył wszystkim zebranym wielu wzruszeń oraz skłonił do miłych wspomnień oraz refleksji.