Tłumacz Migam

Oficjalne otwarcie drogi w Longinówce za nami

W miniony piątek miało miejsce oficjalne otwarcie nowo rozbudowanej drogi oraz poświęcenie placu zabaw w Longinówce. Prace dotyczyły rozbudowę drogi na odcinku od ulicy Północnej w Milejowie do skrzyżowania drogi gminnej z DK91 o długości 935 metrów oraz na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej z DK91 do torów PKP o długości 1 258 metrów, budowę chodników wzdłuż drogi o szerokości 2 metrów, budowę i przebudowę zjazdów do posesji, przebudowę rowu przydrożnego, wymianę hydrantów oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego zamontowanego na istniejących słupach.

Gmina Rozprza pozyskała dofinansowanie o wartości 1 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a całkowita wartość inwestycji to 2 690 910,24 zł.

Jest to kolejna inwestycja w naszej Gminie, która ma na celu poprawę jakości infrastruktury drogowej i podniesienie komfortu życia mieszkańców. W chwili obecnej czekamy na zgodę na wejście na teren Polskich Kolei Państwowych by całkowicie zakończyć tą inwestycję (III etap) – mówił Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk.