Tłumacz Migam

Nabór na dofinansowanie zakupu komputerów do nauki zdalnej dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR!

Od 4 października 2021 r. trwa nabór na dofinansowanie ogłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup komputerów do nauki zdalnej dla gmin tzw. popegeerowskich – Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk zaprasza do skorzystania z dofinansowania.

Komputery zostaną zakupione przez Gminę Rozprza w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą pełnoletni uczniowie szkół średnich lub rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).

Rodzice dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, szkół średnich i uczniowie szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność proszeni są o składanie wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy w Rozprzy w terminie do 18 października 2021 r.

Wnioski do pobrania ze strony internetowej  https://www.rozprza.pl lub https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Zakupione komputery pozostaną własnością Gminy Rozprza.

Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom lub uczniom pełnoletnim na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:

- laptop zostanie użyczony na czas nauki ucznia w szkole podstawowej/średniej,

- rodzic/pełnoletni uczeń wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,

- rodzic/pełnoletni uczeń zobowiąże się do corocznego okazania laptopa do oględzin stanu technicznego pracownikowi gminy w Urzędzie Gminy Rozprza lub w miejscu zamieszkania rodzica.

Zapraszamy rodziców i uczniów uprawnionych do składania wniosków.

W przypadku jakichkolwiek pytań, służymy pomocą tel. 501 636 988 Michał Tokarski.

DOCoswiadczenie_ucznia.doc (87,00KB)
DOCOświadczenie_dla_opiekuna.doc (87,50KB)
DOCXRODO.docx (107,17KB)
Nabór na dofinansowanie zakupu komputerów do nauki zdalnej - zdjęcie laptopa