Tłumacz Migam

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Longinówka zakończona

21 września odbył się odbiór techniczny drogi w Longinówce, a tym samym zakończyły się wszystkie prace. Zakres robót obejmował rozbudowę drogi na odcinku od ulicy Północnej w Milejowie do skrzyżowania drogi gminnej z DK91 o długości 935 metrów oraz na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej z DK91 do torów PKP o długości 1 258 metrów, budowę chodników wzdłuż drogi o szerokości 2 metrów, budowę i przebudowę zjazdów do posesji, przebudowę rowu przydrożnego, wymianę hydrantów oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego zamontowanego na istniejących słupach.

Gmina Rozprza uzyskała dofinansowanie o wartości 1 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a całkowita wartość inwestycji to 2 690 910,24 zł.

Jest to kolejna inwestycja w naszej Gminie, która ma na celu poprawę jakości infrastruktury drogowe.. Liczę, że rozbudowie drogi w Longinówce znacząco zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz podniesie komfortu życia mieszkańców – mówi Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk.

Do całkowitego zakończenia inwestycji pozostał jeszcze III etap od torów PKP w kierunku Gliny, jednakże jego realizacja uzależniona jest od uzyskania zgody na wejście na teren Polskich Kolei Państwowych.