Tłumacz Migam

Informacja ZGKG w Rozprzy

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy informuje, że w dniu 16.09.2021 r. w godzinach 8:00 – 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Wola Niechcicka Stara od nr 8a do nr 27, w związku z pracami, które prowadzone będą na wodociągu w obrębie w/w miejscowości. Po zakończeniu prac przystąpimy do płukania sieci wodociągowej.

Zdjęcie hydrantu