Tłumacz Migam

Rajd Rowerowy ze Stowarzyszeniem EuroAktywni

W sobotę 11 września Stowarzyszenie EuroAktywni z Rozprzy zorganizowało dla mieszkańców Rajd "Śladami dziedzictwa przyrodniczego i historycznego ziemi piotrkowskiej".

Patronat nad rajdem objął wójt gminy Janusz Jędrzejczyk.

Rajd rozpoczął się w Rozprzy a uczestnicy zwiedzili teren gmin Rozprza, Łęki Szlacheckie oraz Gorzkowice.

Po drodze odwiedzili miejsca związane z historią i zabytki (kościół Lubień, dworek w Trzepnicy, kościół w Mierzynie) oraz dziedzictwo przyrodnicze (Sulejowski Park Krajobrazowy, Zbiornik Cieszanowicki).

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali druhowie z OSP Niechcice, OSP Białocin oraz OSP Łazy Duże.

Rajd odbył się w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego dla LGD ''BUD-UJ RAZEM''