Tłumacz Migam

Umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Niechcicach podpisana.

W dniu dzisiejszym wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu w miejscowości Niechcice, gmina Rozprza”. Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej (1148mb) w miejscowości Niechcice, wzdłuż ulic: Lipowa, Klonowa, Jesionowa, Zamurowa i Akacjowa oraz wzdłuż drogi gminnej – ulicy Szkolnej wraz z budową przyłączy odgałęzień (387,4mb) do granic przewidzianych do podłączenia nieruchomości i działek na osiedlu w miejscowości Niechcice.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji stanowi 214.502,00 zł, natomiast w formie pożyczki 500.506,00 zł

Koszt całkowity zadania to 715.008,00 zł.

Wójt gminy Rozprza Janus Jędrzejczyk pod siedzibą WFOŚiGW w Łodzi