Tłumacz Migam

Obchody 82 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Rozprzy

1 września 1939 roku atakiem wojsk III Rzeszy na Polskę rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii – II wojna światowa. 1 września 2021 r. w 82 rocznicę wybuchu wojny Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Rozprza Agatą Bartkowską złożyli wieńce i zapalili znicze pod pomnikami, tablicami i obeliskami.

W centrum Rozprzy pod pomnikiem bohaterów poległych w walce o wolność oraz przy ośrodku zdrowia, gdzie znajduje się granitowy kamień z tablicą upamiętniającą bohaterską walkę żołnierzy polskich armii „Łódź" w pierwszych dniach września 1939 r. uczestniczyli również ksiądz Prałat Wiesław Płomiński – proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Rozprzy oraz Krystyna Famulska – sołtys sołectwa Rozprza.

Obchody 1 września_3.jpeg

Obchody 1 września_4.jpeg

Obchody 1 września_7.jpeg

Obchody 1 września_10.jpeg

Obchody 1 września_13.jpeg

Obchody 1 września_17.jpeg

Obchody 1 września_22.jpeg

Obchody 1 września_23.jpeg

Obchody 1 września_27.jpeg

Obchody 1 września_30.jpeg

Obchody 1 września_35.jpeg

W Mierzynie na miejscu gdzie znajduje się głaz upamiętniający zwycięską bitwę stoczoną przez oddział partyzancki AK „Wicher" hołd poległym złożyli również Małgorzata Olczyk – Radna Rady Gminy Rozprza, Bożena Piątkowska – sołtys wsi Mierzyn oraz mieszkańcy.

Obchody 1 września_36.jpeg

Obchody 1 września_40.jpeg

Obchody 1 września_46.jpeg

Obchody 1 września_50.jpeg

Obchody 1 września

W Rajsku Małym, gdzie znajduje się obelisk poświęcony „Pamięci Mieszkańcom Wsi Rajska Małego Wywiezionych 7.10.1944 r. I Zamordowanych Przez Niemieckiego Okupanta” w uroczystościach uczestniczyła również sołtys wsi – Małgorzata Sowa oraz mieszkańcy.

Obchody 1 września_59.jpeg

Obchody 1 września_61.jpeg

Obchody 1 września_66.jpeg

Obchody 1 września_69.jpeg

Obchody 1 września_72.jpeg

W Lubieniu kwiaty oraz znicz pod tablicą „W Hołdzie Mieszkańcom Wsi Lubień” złożył również ksiądz Proboszcz Grzegorz Paszka, radny Rady Gminy Rozprza Stanisław Rębeliński, Jolanta Krasoń – sołtys wsi Lubień oraz mieszkańcy i członkowie OSP w Lubieniu.

Obchody 1 września_76.jpeg

Obchody 1 września_78.jpeg

Obchody 1 września_80.jpeg

Obchody 1 września_83.jpeg

Obchody 1 września_86.jpeg

W Milejowcu pod pomnikiem „Pamięci Mieszkańców Milejowca Zamordowanych przez Niemców 6 Września 1939 Roku” w uroczystości uczestniczył również radny Rady Gminy Rozprza Andrzej Matuszczyk oraz Beata Jażdż-Woźniak – sołtys wsi.

Obchody 1 września_88.jpeg

Obchody 1 września_93.jpeg

Obchody 1 września_94.jpeg

Obchody 1 września_96.jpeg

Obchody 1 września_98.jpeg

Obchody 1 września_103.jpeg

W Longinówce pod głazem ku „Pamięci 16 Mieszkańców Longinówki I Okolic Zamordowanych Przez Niemieckiego Okupanta 6 Września 1939 Roku” w uroczystości uczestniczyła Agnieszka Majewska – sołtys wsi Longinówka, Tomasz Bora – Prezes OSP w Longinówce oraz strażacy.

Obchody 1 września_106.jpeg

Obchody 1 września_107.jpeg

Obchody 1 września_109.jpeg

Obchody 1 września_111.jpeg

Obchody 1 września_112.jpeg