Tłumacz Migam

82 rocznica wybuchy II wojny światowej

W tym roku 1-go września przypada 82 rocznica wybuchu II wojny światowej.

Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk oraz Przewodnicząca Rady Gminy Rozprza Agata Bartkowska zapraszają wszystkich mieszkańców do oddania hołdu ofiarom II wojny światowej.

1 września 2021 r. złożenie wieńców i zapalenie zniczy odbędzie się w:

  • Rozprzy pod pomnikiem bohaterów poległych w walce o wolność oraz przy ośrodku zdrowia w Rozprzy, gdzie znajduje się granitowy kamień z tablicą upamiętniającą bohaterską walkę żołnierzy polskich armii „Łódź" w pierwszych dniach września 1939 r. o godz. 1015
  • Mierzynie pod głazem upamiętniającym zwycięską bitwę stoczoną przez oddział partyzancki AK „Wicher" ok. godz.  1100
  • Rajsku Małym pod obeliskiem upamiętniającym wywóz i mord ludności dokonany 7 października 1944 r. ok. godz. 1120
  • Lubieniu przy kościele ok. godz. 1140
  • Milejowcu pod pomnikiem pamięci zamordowanych 6 września 1939 roku mieszkańców przez niemieckiego okupanta ok. godz. 1215
  • Longinówce pod pomnikiem pamięci zamordowanych 6 września 1939 roku mieszkańców przez niemieckiego okupanta ok. godz. 1230

Kwiaty na pomniku