Tłumacz Migam

Piknik Rodzinny Województwa Łódzkiego w Rozprzy

W Rozprzy odbyło się spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem”. Uczestnicy otrzymali informacje nie tylko o ofercie Urzędu Marszałkowskiego, ale też o Strategii Województwa Łódzkiego 2030.

Później na terenie stadionu odbył się piknik rodzinny w trakcie którego Gmina Rozprza otrzymała granty sołeckie z Urzędu Marszałkowskiego dla sołectwa Bryszki, Romanówka, Gieski, Ignaców, Niechcice, Stara Wieś, Wola Niechcicka Stara.

Granty, każdy w wysokości 10.000,00 zł, przekazał wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba. Program "Sołectwo na plus" zakłada pomocy finansową gminą w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach. Wkład własny na realizację grantów w sołectwach przekazał Wójt Gminy Rozprza.