Tłumacz Migam

Wakacyjny remont Szkoły Podstawowej w Rozprzy.

Na początku lipca rozpoczął się remont – modernizacja pomieszczeń II piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy. Jest to zarazem trzeci, już ostatni etap modernizacji całego budynku. W celu poprawy warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa najmłodszych wykonane zostaną m.in. takie prace jak:

- roboty rozbiórkowe, roboty montażowe oraz roboty wykończeniowe,

- instalacje sanitarne (wodno-kanalizacyjne oraz c.o. w łazienkach),

- instalacje elektryczne (wymiana przewodów, gniazd wtykowych, łączników w pomieszczeniach sal lekcyjnych, w korytarzach i sanitariatach, wymiana rozdzielnicy piętrowej, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, montaż istniejących opraw oświetleniowych w nowej lokalizacji w korytarzu i rekreacji, montaż opraw energooszczędnych).

W chwili obecnej wykonawca wykonuje nowe przyłącza wodno-kanalizacyjne, przystosowuje łazienki do potrzeb najmłodszych oraz wykonuje nową instalację elektryczną.

Całkowita wartość inwestycji to 427 932,67 zł a przewidywany termin zakończenia prac to koniec września 2021 r.