Tłumacz Migam

#SzczepimySię z OSP

Zaszczepienie jak największej części społeczeństwa przeciw COVID-19 jest jednym z najważniejszych środków do przezwyciężenia pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Aby podnieść poziom zaszczepienia mieszkańców Polski, szczególnie na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach, Narodowy Program Szczepień został poszerzony o inicjatywę #SzczepimySię z OSP.
Program został opracowany dzięki współpracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Zdrowia.
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU #SZCZEPIMYSIĘ Z OSP Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) mogą uzyskać środki finansowe za aktywną pomoc w przeprowadzeniu szczepień przeciw COVID-19. Program #SzczepimySię z OSP składa się z 3 części:
Premia na Start: 3 tys. zł dla jednostki OSP za pomoc w wykonaniu 50 szczepień pierwszą dawką.
Premia za Szczepienia OSP: 20 lub 40 zł (w zależności od wieku zaszczepionej osoby) dla OSP za pomoc w zaszczepieniu każdej kolejnej osoby.
Konkurs OSP na Medal #SzczepimySię: ogólnopolski konkurs na 300 najlepszych jednostek OSP według liczby zrealizowanych szczepień.
W ramach programu #SzczepimySię z OSP, jednostka OSP pomaga w wykonywaniu szczepienia, jeżeli realizuje minimum 1 z poniższych 3 działań:
jednostka OSP organizuje i przeprowadza transport personelu medycznego wykonującego szczepienie do miejsca zamieszkania pacjenta,
jednostka OSP organizuje i przeprowadza transport pacjenta do punktu szczepień (lub innego miejsca wykonywania szczepienia),
szczepienia przeprowadzane w Tymczasowym Punkcie Szczepień zorganizowanym i współprowadzonym przez jednostkę OSP.

Szczegóły programu na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/osp

Szczepimy się z OSP