Tłumacz Migam

Umowa na przebudowę boiska sportowego w rozprzy podpisana

W czwartek, 29 lipca 2021 r., wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk podpisał umowę z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Zbigniewa Ziembę na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowę przyszkolnego boiska sportowego wraz z budową nawierzchni sztucznej, piłkochwytów oraz oświetlenia” przy Szkole Podstawowej w Rozprzy.

W ramach zadania zostaną wykonane:

  • demontaż konstrukcji starych piłkochwytów, bramek oraz koszy,

  • roboty fundamentowe wraz z montażem konstrukcji nowych piłkochwytów i masztów oświetleniowych,

  • podbudowy boiska i drenażu boiska,

  • montaż nawierzchni oraz bramek,

  • podbudowy oraz nawierzchnie chodników, ściany oporowej,

  • roboty wykończeniowe.

Całkowity koszt zadania to 368 000,00 zł z czego Województwo Łódzkie udzieli pomocy finansowej Gminie w wysokości 70 000,00 zł.

Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk podpisuje umowę  z Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Zbigniewem Ziembą