Tłumacz Migam

Dzień nauczyciela w Szkole Podstawowej w Rozprzy

Dzień Edukacji Narodowej, to święto szczególnie ważne dla Dyrektorów Szkół, pedagogów oraz uczniów. Jest bowiem okazją do nagrodzenia nauczycieli za wysiłek jaki wkładają w kształtowanie młodzieży.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozprzy przygotowali na tę okoliczność liczne występy, wiersze i piosenki.

1t.jpeg

Uroczystość rozpoczęła od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu szkoły, następnie Pani Dyrektor Beata Gemel przywitała wszystkich przybyłych gości i odczytała życzenia złożone przez Janusza Jędrzejczyka Wójta Gminy Rozprza oraz Tomasza Gemela Przewodniczącego Rady Gminy Rozprza.

Janusza Jędrzejczyka Wójta Gminy Rozprza reprezentowała Bożena Nagrodzka Sekretarz Gminy, która podziękowała gronu pedagogicznemu za umiejętność kształtowania właściwych postaw społecznych wśród młodzieży.

2t.jpeg

Na zakończenie, uczniowie przygotowali dla nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły niespodziankę, były to złote jabłka, które uczniowie wręczyli gronu pedagogicznemu przypisując każdemu miłe pseudonimy.

 
Galeria