Tłumacz Migam

Gminna Spółka Wodna otrzymała dotację z budżetu Województwa Łódzkiego.

W styczniu 2021 rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego spółkom wodnym działającym na terenie województwa łódzkiego. Pomoc finansową jaką w formie dotacji celowej można było otrzymać przeznaczona była na wykonywanie konserwacji rowów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie.

Gminna Spółka Wodna w Rozprzy złożyła również wniosek o udzielenie dotacji na mechaniczną i ręczną konserwacje rowów melioracyjnych w miejscowościach Milejów oraz Janówka.

W dniu 12 maja 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021. Na liście zakwalifikowanych znalazła się również Gminna Spółka Wodna w Rozprzy, która otrzymała wsparcie w kwocie 13 017,00 zł.

Podpisanie umowy Gminna Spółka Wodna w Rozprzy