Tłumacz Migam

Teatr TVP w Szkole Podstawowej w Rozprzy

Szkoła Podstawowa im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy przystąpiła w roku szkolnym 2013/14 do projektu "Internetowy Teatr TVP dla szkół". Uczniowie będą mogli zobaczyć na żywo kilkanaście najlepszych spektakli teatralnych. Obejrzeli już dwa z nich: "Mikrokosmos" pokazany 7.10.2013r. przez Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego oraz "Calineczkę"- musical wystawiony 22.10.2013r. na deskach Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.

teatr_tvp.jpeg

Udział uczniów w tym projekcie spowoduje nie tylko urozmaicenie zajęć lekcyjnych, ale też przyczyni się do zaszczepienia w młodych widzach zamiłowania do ambitnej i wartościowej sztuki.

Galeria