Tłumacz Migam

Rozprza bez plastiku

Od 3 lipca bieżącego roku wchodzi w życie unijna Dyrektywa, która mówi o zakazie wprowadzania do obrotu produktów z tworzyw sztucznych oksydegradowalnych, czyli nienadających się do recyklingu.

W związku z powyższym Urząd Gminy w Rozprzy wychodzi naprzeciw zmianom i przygotował akcję „Rozprza bez plastików”. Od poniedziałku 5️⃣ lipca osoby załatwiające sprawę w Urzędzie otrzymają ekologiczną torbę.

"W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o negatywnym wpływie plastiku na planetę, także nasza gmina postanowiła zwrócić uwagę na ten problem i wesprzeć mieszkańców gminy w rezygnacji z plastikowych przedmiotów w życiu codziennym"- mówi wójt gminy Janusz Jędrzejczyk.

Gmina zakupiła już na ten szczytny cel 2 tys. toreb ekologicznych.

„Rozprza bez plastiku” to kolejna akcja, która stawia na ekologię. Dodać należy, że Gmina Rozprza w tym roku:

- dokona montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej,

- dla mieszkańców realizuje program dopłat do wymiany starych pieców,

- realizuje program monitorowania stanu powietrza za pomocą EkoSłupka.

- prowadzona jest akcja zbierania plastikowych nakrętek poprzez ustawione serca ♥

Wójt z Ekotorbą