Tłumacz Migam

Informacja o zmianie cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie zatwierdził taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rozprza na okres 3 lat.

W związku z powyższym z dniem 23 czerwca 2021 r. wchodzą w życie nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rozprza.

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (wg. zatwierdzonej taryfy) w załączniku poniżej.

Informacja o zmianie cen i stawek opłat

Informacja o zmianie cen i stawek opłat

PDFDecyzja Dyrektora RZGW w Warszawie.pdf (1,85MB)