Tłumacz Migam

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Rozprza

W dniu 30 czerwca 2021 r.  odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Rozprza. Były to obrady bardzo szczególne, ponieważ po przedstawieniu przez wójta raportu o stanie Gminy Rozprza za poprzedni rok, Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta oraz uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rozprza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w obydwu przypadkach Rada była jednomyślna, głosując za udzieleniem Januszowi Jędrzejczykowi wotum zaufania oraz udzielając mu absolutorium.

Ponadto przyjęte zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2020 rok, w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036.

Po przyjęciu w/w uchwał Radni zrealizowali dalszy porządek obrad sesji.