Tłumacz Migam

Bitwa regionów - konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich - "Bitwy Regionów". Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru oraz chęci promocji polskiej żywności i szerzenia patriotyzmu konsumenckiego.

Zgłoszenia trzyosobowych reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich oraz pracę konkursową należy przesłać do 30 czerwca br. wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.bitwaregionow.pl

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”