Tłumacz Migam

Ruszyła akcja „Bezpieczna Gmina"

Gmina Rozprza w ścisłej współpracy z KMP w Piotrkowie Trybunalskim, Komisariatem Policji w Gorzkowicach oraz Posterunkiem Policji w Rozprzy realizuje działania prewencyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej.

Akcja „Bezpieczna Gmina" rozpoczęła się 2 czerwca 2021 roku funkcjonariusze policji będą prowadzić działania z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki i prewencji, w szczególności przewidziane są pogadanki (z częścią warsztatową) z zakresu zmian przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia, udzielania pierwszej pomocy, a także cyberprzemocy.

Pierwsze spotkania odbyły się w Szkole Podstawowej w Straszowie i Nowej Wsi.

Akcja finansowana jest z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy.