Tłumacz Migam

Zebranie sołtysów Gminy Rozprza

 

Dnia 6 listopada br. odbyło się comiesięczne zebranie sołtysów z terenu Gminy Rozprza.  Janusz Jędrzejczyk wójt gminy Rozprza, otworzył zebranie, w którym uczestniczyli Tomasz Gemel Przewodniczący Rady Gminy Rozprza oraz Julian Misztela Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Janusz Jędrzejczyk wójt gminy przedstawił harmonogram spotkania. Sołtysom został przybliżony temat o pracach projektowych nad budżetem Gminy i związanych z nim planach nie wdrażania podwyżek podatków lokalnych na rok 2014. Ponadto zostali poinformowani o zakończeniu prac nad zmianą Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

img_2677.jpeg

Debacie została poddana kwestia budowy chlewni w Niechcicach. Sołtysów zapoznano z aktualnymi, oraz przyszłymi planami modernizacji na terenie gminy, będzie to m.in. modernizacja placów zabaw w szkołach podstawowych w Straszowie i Nowej Wsi, a także dróg gminnych.

 

 
Galeria