Tłumacz Migam

Kolejna inwestycja drogowa w Gminie Rozprza przed nami.

W tym roku zostanie zrealizowane zadanie: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pieńki - Romanówka".

W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi Romanówka-Pieńki o długości 0,8 km i szerokości 4 m. Koszt ogólny realizowanego zadania to 589 541,83 zł.,

w tym dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego – 180 tyś. zł.

Gmina Rozprza systematycznie w każdym roku realizuje inwestycje drogowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

Droga Pieńki - Romanówka