Tłumacz Migam

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) ustanowionym od 20 do 26 września 2021 r.
Jest to inicjatywa w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój oraz wdrażanie Agendy 2030 wraz z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Do udziału w niej zapraszam uczniów, studentów, organizacje
pozarządowe, instytucje edukacyjne, przedstawicieli środowisk naukowych, samorządu oraz przedsiębiorców oraz wszystkie osoby, dla których kwestie zrównoważonego rozwoju są ważne.
Już teraz mają Państwo możliwość zarejestrować swoje inicjatywy na dedykowanej wydarzeniu platformie www.esdw.eu. Projekty mogą być realizowane od 18 września do 8 października 2021 r. W szczególności zachęcam do podejmowania aktywności dostosowanych do obowiązujących
ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym tj. lekcje, warsztaty, webinary, wystawy projekty filmowe, a także wszelkie inicjatywy wirtualne.
W przypadku pytań proszę o kontakt z p. Maciejem Jędrychowskim tel. +48 784 935 970, e-mail: maciej.jedrychowski@klimat.gov.pl.

Ulotka Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju