Tłumacz Migam

Płatności bezpośrednie i dopłaty obszarowe: wnioski tylko przez Internet do 17 czerwca

Przypominamy, że od roku 2021 nie są przesyłane do rolników papierowe wnioski spersonalizowane. Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego. Obecnie rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW tylko przez Internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda podjął decyzję o przedłużeniu do 17 czerwca terminu na złożenie wniosku z uwagi na występujące nadal ograniczenia i trudności administracyjne spowodowane pandemią SARS-CoV-2 oraz z uwagi na niektóre zmiany wprowadzone w 2021 r. w odniesieniu do zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności.
Wnioski będzie można składać również po 17 czerwca, do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności). W przypadku, gdy rolnik nie jest w stanie samodzielnie wypełnić i wysłać wniosku istnieje możliwość skorzystania z pomocy technicznej w najbliższym Biurze Powiatowym ARiMR lub pomocy doradcy.
Należy jednak podkreślić, że to rolnik wysyła wniosek i ponosi odpowiedzialność za treść wysłanego wniosku. W placówkach Agencji udostępnione zostały stanowiska komputerowe, przy których można wypełnić wniosek, a eksperci służą wsparciem w kwestiach technicznych. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 zaleca się, aby rolnicy, którzy chcą odwiedzić biura powiatowe, umówili się telefonicznie na konkretny termin. Pozwoli to uniknąć kolejek i zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR.
Wszelkie wątpliwości związane z wypełnianiem wniosków można również konsultować, dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 7:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00).
Rolnicy mogą korzystać z aplikacji eWniosekPlus już czwarty rok, jednak dopiero od tego jest to jedyna forma składania wniosków. Aplikacja jest przejrzystsza, prostsza i intuicyjna. Informuje rolników o występujących brakach i błędach kontroli krzyżowych. Przez cały proces wypełniania wniosku rolnik jest prowadzony przez tzw. kreatora. Prawidłowo wypełniony e-wniosek zaoszczędza rolnikowi czas na składanie dodatkowych wyjaśnień, dokonywanie korekt, co w konsekwencji przyspiesza obsługę wniosku oraz daje szansę na wcześniejszą wypłatę płatności.
Nowe technologie cyfrowe są nie tylko najszybszą, najwygodniejszą, ale również najbezpieczniejszą formą składania dokumentów. W ostatnich latach Agencja systematycznie inwestuje w technologie cyfrowe. Wstępem było uruchomienie w Lublinie specjalnego ośrodka tworzenia oprogramowania zatrudniającego specjalistów z branży IT. Z doświadczeń ostatnich lat wynika, że projekty realizowane siłami własnymi są lepiej dopasowane do potrzeb użytkowników. Realizacja projektów własnymi zespołami ma również tę przewagę nad procesem dostarczania rozwiązań IT przez firmy zewnętrzne, że nie jest obarczona koniecznością organizowania czasochłonnych przetargów przez ARIMR, a celem projektów jest spełnienie oczekiwań użytkowników końcowych, a nie osiągnięcie zysku.

Płatności bezpośrednie i dopłaty obszarowe: wnioski tylko przez Internet do 17 czerwca