Tłumacz Migam

Przypominamy o upływającym w dniu 15 października 2013 r. terminie zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Gminy Rozprza  przypomina o upływającym w dniu 15 października 2013 r. terminie zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę należy dokonać  bez wezwania w jednej z czterech form:

  1. w kasie Urzędu Gminy,
  2. w banku,
  3. przelewem  na rachunek bankowy  nr 11 8973 0003 0010 0000 0286 0021  
    lub
  4. u sołtysa.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rozprza Nr XX/83/12  z dnia 20 grudnia 2012 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi:

  1. 6,50 zł  miesięcznie od osoby, jeżeli odpady będą  zbierane selektywnie,
  2. 10,00 zł  miesięczne od osoby, w przypadku odbioru odpadów zmieszanych.

Sposób obliczenia wysokości opłaty:

Jeżeli na nieruchomości zamieszkują 3 osoby to opłata kwartalna, w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki wynosi:

3 osoby x 6,50 zł x 3 miesiące = 58,50 zł