Tłumacz Migam

Szkolenie przedmedyczne strażaków-ratowników w Gminie Rozprza.

W dniach od 7 maja do 23 maja 2021 roku w gminie Rozprza odbył się kurs Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej oraz recertyfikacja KPP dla druhen i druhów OSP. Kurs przeprowadziła firma Usługi Medyczne Tomasz Gębura ul. Wójtowska 38 27-230 Brody. Kurs KPP ukończyło 25 ratowników z naszej gminy, a 18 zdało egzamin recertyfikacyjny KPP.

Uczestników kursu, instruktorów i komisję egzaminacyjną gościła jednostka OSP w Rozprzy, która otrzymała od prowadzących kurs, zastępcy Wójta Artura Cubały, komendanta gminnego dh Artura Kropisia słowa podziękowania za wzorowe przygotowanie techniczne pomieszczeń swojej jednostki. Organizatorem kursu był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rozprzy. "Dziękuję wszystkim za podnoszenie swoich kwalifikacji, to nie sprzęt a Wasze umiejętności, znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, powoduje że możemy czuć się bezpiecznie" podsumował dh Prezes ZOG ZOSP RP w Rozprzy Artur Cubała.