Tłumacz Migam

Planowane wyłączenia prądu

W dniu 20 maja 2021 (czwartek) planowane są wyłączenia prądu w miejscowościach:

Milejów ul. Lazurowa 2-28 oraz dz. 140/2, ul. Konopnickiej 28, 30, 35b, 35c, 36 oraz dz. 149/4, 149/1, 169,- w godzinach 8.00 - 14.00 (6 godzin)

Wroników dz. 19/1, Władysławów dz. 556, - w godzinach 8.00 - 15.00 (7 godzin)

Adolfinów 7a - w godzinach 8.00 - 15.00 (7 godzin)

 

W dniu 21 maja 2021 (piątek) planowane są wyłączenia prądu w miejscowości

Białocin 71-82 oraz działki - w godzinach 9.00 - 13.00 (4 godziny)

Planowane wyłączenia prądu w Milejowie, Wronikowie i Adolfinowie

Planowane wyłączenia w Białocinie

Planowane wyłączenia prądu