Tłumacz Migam

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego lekarza Weterynarii.

Łódź, dnia 18 września 2013 r.

 

Komunikat

 

Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 

W sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących

przeciwko wściekliźnie

na terenie województwa łódzkiego.

 

 

            Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. nr 142, poz. 1509) informuje, że na terenie województwa łódzkiego w okresie pomiędzy 9 i 13 paździenika 2013 roku zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienia obejmują cały teren województwa łódzkiego z wyłączeniem obszarów zabudowanych i akwenów wodnych. Szczepienie będzie wykonane metodą zrzutów z samolotu doustnej szczepionki zatopionej we wnętrzu przynęty-mieszance pokarmowej w kształcie kostek, koloru zielono-brunatnego, o wymiarach 4 cm x 4 cm x 1,5 cm o zapachu rybnym, w ilości 20 dawek na 1 km². Zwracam się do Państwa z prośbą o pozostawienie szczepionki w miejscu wyłożenia, jak również informuję, że szczepionka nie może być konsumowana przez ludzi.

Wścieklizna jest śmiertelną chorobą zakaźną o ostrym przebiegu. Wywołuje ją wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy ssaków. Źródłem zakażenia są chore na wściekliznę zwierzęta dziskie oraz domowe.

Przypominam o obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. 

W okresie trzech tygodni od daty wyłożenia szczepionki należy zachować spokój i ograniczyć, w miarę możliwości, przebywanie w kompleksach leśnych województwa łódzkiego osób oraz zwierząt towarzyszących człowiekowi. Wszelkie dodatkowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi pod numerami telefonów: (42) 635-14-00, (42) 635-14-01, lub (42) 635-14-09, lub w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii na terenie woj. Łodzkiego.

Przedmiotowa informacja winna być przekazana dzieciom przez ich rodziców bądź opiekunów.

 

 

 

Łodzki Wojewódzki

Lekarz Weterynarii

Roman Owecki

Plik do pobrania

<Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego lekarza Weterynarii>