Komisje Rady

Wykaz komisji Rady Gminy w Rozprzy kadencji 2014-2018

 

Komisja Rolnictwa,  Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

Krzysztof Biegański - przewodniczący

Grzegorz Szymański

Marcin Szulc

Stanisław Rębeliński

Tadeusz Kołowrotkiewicz

Józef BielasKomisja Oświaty, Kultury i Sportu

Elżbieta Piątek - przewodnicząca

Alicja Waczyńska

Grzegorz Szymański

Magdalena Sawicka

Krzysztof Biegański

Marcin Szulc

 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Małgorzata Nowakowska - przewodnicząca

Stanisław Rębeliński

Tadeusz Kołowrotkiewicz

Piotr Misztela

Józef Bielas

 

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Krajewski - przewodniczący

Alicja Waczyńska

Agata Bartkowska

Małgorzata Olczyk

Małgorzata Nowakowska

Piotr Misztela

 

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska

Agata Bartkowska - przewodnicząca

Magdalena Sawicka

Krzysztof Krajewski

Małgorzata Olczyk

Elżbieta Piątek