Tłumacz Migam

Komisje Rady

Wykaz komisji Rady Miejskiej w Rozprzy w kadencji 2024-2029

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rozprzy

Andrzej Barański

Krystian Uniszewski

Konrad Jachimowski

Zbigniew Stańczak

Mateusz Dębski

Agnieszka Majewska

Bożena Sitarz

Zadaniem Komisji jest kontrolowanie działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych, opiniowanie wykonania budżetu i wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium oraz realizacja innych zadań określonych w przepisach, w tym w Statucie Gminy.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rozprzy

Konrad Jachimowski

Anna Pawłowska

Piotr Pawłowski

Marcin Boryca

Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie skarg na działania burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.

 

Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Rozprzy

Przemysław Stępień

Agata Bartkowska

Marcin Boryca

Teresa Sikorska

Agnieszka Piwowarska

Piotr Pawłowski

Zadaniem Komisji jest opiniowanie projektu budżetu gminy i zmian budżetu, z wyłączeniem tych zmian, które mogą być dokonane samodzielnie przez Burmistrza lub do których został Burmistrz upoważniony.

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rozprzy

Bożena Sitarz

Agata Bartkowska

Anna Pawłowska

Agnieszka Piwowarska

Robert Kabziński

Zadaniem Komisji jest opiniowanie, wnioskowanie i przedkładanie stanowisk w sprawach oświaty, zdrowia, ochrony środowiska, kultury i sportu.

 

Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa, Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Rozprzy

Mateusz Dębski

Andrzej Barański

Teresa Sikorska

Przemysław Stępień

Agnieszka Majewska

Zbigniew Stańczak

Krystian Uniszewski

Zadaniem Komisji jest opiniowanie, wnioskowanie i przedkładanie stanowisk w sprawach rolnictwa, bezpieczeństwa, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

 


Wykaz komisji Rady Miejskiej w Rozprzy w kadencji 2018-2023

 

Komisja Rewizyjna

Gemel Tomasz

Olczyk Małgorzata

Stępień Małgorzata

Misztela Piotr

Łukasik Hubert

Zadaniem Komisji jest kontrolowanie działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych, opiniowanie wykonania budżetu i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium oraz realizacja innych zadań określonych w przepisach, w tym w Statucie Gminy.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Olczyk Małgorzata

Pawłowska Anna

Gemel Tomasz

Sikorska Teresa

Krupa Jolanta

Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.

 

Komisja Budżetu i Finansów

Stępień Małgorzata

Bielas Józef

Rębeliński Stanisław

Misztela Piotr

Sikorska Teresa

Zadaniem Komisji jest opiniowanie projektu budżetu gminy i zmian budżetu, z wyłączeniem tych zmian, które mogą być dokonane samodzielnie przez Wójta Gminy  lub do których został Wójt upoważniony.

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu

Pawłowska Anna

Biegański Krzysztof

Kabziński Robert

Krupa Jolanta

Piątek Zdzisław

Zadaniem Komisji jest opiniowanie, wnioskowanie i przedkładanie stanowisk w sprawach oświaty, zdrowia, ochrony środowiska, kultury i sportu.

 

Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

Biegański Krzysztof

Bielas Józef

Łukasik Hubert

Matuszczyk Andrzej

Rębeliński Stanisław

Zadaniem Komisji jest opiniowanie, wnioskowanie i przedkładanie stanowisk w sprawach rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.