Tłumacz Migam

Informacja o przerwie w dostawie wody w miejscowości Kolonia Mierzyn.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy informuje, że w dniu 18.05.2021 r. (wtorek) wystąpi przerwa w dostawie wody w msc. Kolonia Mierzyn od nr 1 do 25 w godzinach 8:00-12:00 w związku z pracami, które prowadzone będą na wodociągu w obrębie w/w miejscowości.

Zdjęcie hydrantu