Tłumacz Migam

Wręczenie awansów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozprzy

W minioną sobotę 8 maja obchodziliśmy dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Korzystając z tej też okazji, podczas poniedziałkowego spotkania w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy, wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk wraz z sekretarz gminy Rozprza Bożeną Nagrodzką oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy Izabelą Kwaśniak wręczyli pracownikom awanse oraz drobne upominki. Awans na Kustosza Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy otrzymała Pani Justyna Domańska, awans na Starszego Bibliotekarza otrzymała Pani Anna Dudek oraz awans na Bibliotekarza otrzymała Pani Marta Gałkowska. Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.