Tłumacz Migam

Czym zajmuje się Twój dzielnicowy?

CZYM ZAJMUJE SIĘ TWÓJ DZIELNICOWY

 

 1. Zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz pomoc ofiarom przestępstw i wykroczeń,
 1. Ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń,
 1. Kontrola zjawisk i zdarzeń mogących mieć wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 1. Profilaktyka społeczna (inspirowanie i organizowanie działań i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym)
 1. Reakcja na przypadki aktów wandalizmu, niszczenia mienia szczególnie

 malowanie graffiti z symbolami antysemityckimi oraz nawołującymi do agresji,

 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 1. Ujawnianie i zapobieganie demoralizacji nieletnich,
 1. Gromadzenie informacji o osobach nadużywających alkoholu, narkotyków, środków odurzających, w celu udzielania pomocy i zapobiegania uzależnieniom,
 1. Współpraca z intytucjami samorządowyumi i lokalnymi (lokalne społeczności, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Szkoły, placówki zdrowia, Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy społeczni, pracownicy socjalni),
 1. Organizowanie i udział w debatach społecznych na terenir miasta i powiatu ze społecznośćią lokalną i informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się w określonych sytuacjach,
 1. Organizowanie kampanii społecznych dotyczących zagrożeń dla mieszkańców oraz profilaktyka w tym zakresie;

 

 

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Gorzkowicach

 

SEKTOR nr IV

Rejon służbowy nr 5 st.sierż. Łukasz Frankowski, telefon (0-44) 681-80-09

-miejscowości:Bagno, Cekanów, Ingaców, Janówka, Kisiele, Longinówka, Lubień, Łazy Duże, Łochyńsko, Magdalenka, Milejowiec, Pieńki, Romanówka, Rozprza, Stefanówka, Straszów, Straszówek, Zmożna Wola

Rejon służbowy nr 6 st.sierż. Łukasz Frankowski, telefon (0-44) 681-80-09

-miejscowości: Adolfinów, Bazar, Białocin, Biała Róża, Bogumiłów, Budy, Budy Porajskie, Bryszki, Cieślin, Dzięciary, Gieski, Kęszyn, Kolonia Mierzyn, Mierzyn, Niechcice, Nowa Wieś, Rajsko Duże, Rajsko Małe, Stara Wieś, Świerczyńsko, Truszczanek, Wola Niechcicka Stara, Wroników

 

 

p.o. Komendant Miejski Policji

w Piotrkowie Tryb.

mł ins. Dariusz Walichnowski