Tłumacz Migam

Pierwsze artykuły higieniczne przekazane dzięki zbiórce nakrętek

6 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy w Rozprzy, wójt Janusz Jędrzejczyk przekazał na rzecz podopiecznych Fundacji Trzewiczek w Rozprzy artykuły higieniczne. Wszystkie artykuły zostały zakupione dzięki zorganizowanej przez Urząd Gminy w Rozprzy zbiórce nakrętek w ramach akcji „Zakręcone Serca”.

- Zachęcam wszystkich mieszkańców do przyłączenia się do akcji zbierania nakrętek. Taka zbiórka, poza oczywistym celem charytatywnym, w doskonały sposób uświadamia ludziom, czym tak naprawdę jest recykling i jaki można dzięki niemu osiągnąć pożytek – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk.

Kolejne zebrane nakrętki będą przekazane na rzecz Kazimierza Dawidowicza z Rozprzy – podopiecznego Fundacji Trzewiczek w Rozprzy.

Zbieranie nakrętek w ramach akcji "Zakręcone serca"

Przekazanie środków higienicznych w ramach akcji "Zakręcone serca"

Przekazanie środków higienicznych w ramach akcji "Zakręcone serca"