Tłumacz Migam

Obchody Święta 3 maja oraz Św. Floriana

3 maja 2021 r. obchodziliśmy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Była ona pierwszą w Europie, a zarazem drugą na świecie.

W tym roku uroczysta Msza Święta przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego odbyła się w kościele Opieki Św. Józefa, Św. Marii Magdaleny i Aniołów Stróżów w Milejowie i powiązana była ze wspomnieniem Świętego Floriana – patrona strażaków, którego święto w kościele katolickim obchodzimy 4 maja.

Po mszy pod obeliskiem Tadeusza Kościuszki przy kościele w Milejowie kwiaty w skromnej delegacji  złożył  Artur Cubała, prezes Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy, druh Andrzej Matuszczyk – wice prezes Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy oraz Komendant gminny druh Artur Kropiś.

Wszystkim druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych, druhnom i druhom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz ich rodzinom składamy życzenia pomyślności zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym.

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.