Tłumacz Migam

Informacja w sprawie nielegalnego składowania odpadów na prywatnej działce w Rozprzy

O godzinie 17.54 do pracownika zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy w Rozprzy została przekazana informacja od dyżurnego PSP w Piotrkowie Trybunalskim o prawdopodobnym wycieku chemikaliów z beczek, składowanych na prywatnej posesji przy ul. Al. 900-lecia w Rozprzy. Po przyjęciu zgłoszenia pracownik urzędu udał się na miejsce, gdzie już pracowały 2 zastępy straży pożarnej. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz prowadzili działania zmierzające do ustalenia, czy doszło do wycieku w wyniku przechylenia beczek. Na miejsce zdarzenia przyjechały też patrole policji z Rozprzy i Gorzkowic oraz pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim. Zgłoszenia dokonał syn właściciela posesji, na której znajdują się odpady, który uznał, że przechylenie beczek jest tak duże, że grozi upadkiem ze znacznej wysokości. Prowadzący akcję podjął decyzję o zdjęciu przechylonych beczek na ziemię. W tym celu wezwano jednostkę z hydraulicznym dźwigiem samochodowym. Po ściągnięciu i ułożeniu palety w bezpiecznym miejscu, do pracy przystąpili pracownicy WIOŚ, którzy pobrali próbki w celu  zbadania czy doszło do rozszczelnienia beczek. Cała akcja trwała do godziny 21.

W przedmiotowej sprawie toczy się po raz kolejny postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

Ponadto Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim podjęła na nowo wcześniej umorzone postępowanie w sprawie składowania ww. odpadów.

Nielegalne składowanie odpadów w Rozprzy

Nielegalne składowanie odpadów w Rozprzy