Tłumacz Migam

Konkurs dla przedszkoli "Liczymy się dla Polski"

Spisy ludności to najważniejsze badania statystyczne realizowane nie tylko w Polsce, lecz także we wszystkich krajach w Europie i na świecie. Dane statystyczne uzyskane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 to ogromny kapitał społeczeństwa na przyszłość.

Konkurs Plastyczny dla przedszkoli organizowany przez Urząd Statystyczny w  Łodzi ma na celu promowanie idei i wartości  Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, jako źródła wiedzy na temat Polski i jej mieszkańców.

Tematem Konkursu jest przygotowanie plakatu ilustrującego hasło Narodowego Spisu Powszechnego „Liczymy się dla Polski”, zgodnego z ideą spisu ludności.

Prace konkursowe będą oceniane w kategorii plastycznej.

PDFRegulamin przedszkola.pdf (635,85KB)

PDFzalacznik_nr_1_do_regulaminu_konkursu.pdf (286,50KB)

DOCXzalacznik_nr_1_do_regulaminu_konkursu.docx (13,57KB)

Konkurs dla przedszkoli "Liczymy się dla Polski"