Tłumacz Migam

Pani Zofia skończyła 100 lat !!!

W minioną sobotę, 17 kwietnia 2021 r. Pani Zofia Kabzińska, mieszkanka Gminy Rozprza skończyła 100 lat. Z okazji tak pięknego jubileuszu setnych urodzin, wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Rozprza Agatą Bartkowską oraz Panią kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rozprzy Urszulą Wiśniewską złożyli na ręce jubilatki gratulacje oraz życzenia kolejnych lat życia w zdrowiu i radości wśród grona najbliższych.

Wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Rozprza Agatą Bartkowską oraz Panią kierownik USC w Rozprzy Urszulą Wiśniewską wręczają jubilatce kwiaty oraz życzenia