Tłumacz Migam

Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach wchodzi w nowy etap

W miniony piątek, 9 kwietnia 2021 r. wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk sprawdził postęp prac przy budowie dróg osiedlowych w Niechcicach.

Wykonawca zakończył budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a w chwili obecnej prowadzi prace przy budowie dróg wewnętrznych wraz z budową chodników oraz zjazdów do posesji.

Przypominamy, że całkowity koszt inwestycji to ok. 3 300 000,00 zł, z czego 1 200 000,00 zł to dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych, a kwota 2 100 000,00 zł pochodzi z budżetu gminy Rozprza. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 wrzesień 2021 r.

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość oraz zachowanie wszelkiej  ostrożności na placu budowy.