Tłumacz Migam

Zabytkowy park w Straszowie

Około czterech kilometrów od Rozprzy położona jest miejscowość Straszów. Znajdziemy w niej zabytkowy dworski park, pochodzący z końca XIX wieku, o powierzchni 2,6 ha. Obecnym właścicielem parku jest Gmina Rozprza, a użytkuje go Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie. Park stanowi przyjemne otoczenie szkoły, jest miejscem zabaw, wypoczynku i nauki dla uczniów. Ma kształt zbliżony do prostokąta. Założony został po I wojnie światowej, na terenach należących do ówczesnego dziedzica i właściciela dworu Józefa Strzeleckiego. Projektantem i wykonawcą parku był Karol Malczewski. Park posiada dwie osie kompozycji. Jedna biegnie ze wschodu na zachód. Tworzy ją alejka w szczątkowym stanie obsadzona dębami. Niektóre ubytki wypełniono jaworami i brzozami. W dalszej części alejka przechodzi w żywotnikową altankę, łączącą się ze szpalerem lipowodębowym przy zachodniej granicy parku. Druga oś kompozycji biegnie z północy na południe.
Wykorzystano tu dwa stare dęby, wielokroć starsze od samego parku. Maja one obwody 4,6 i 3,8 metrów. Dęby mają potężne pnie, a ich korony są grube i rozłożyste. Park jest nieocenionym schronieniem dla wielu gatunków ptaków. Można tu spotkać dzięcioła dużego, jaskółkę dymówkę i oknówkę, pliszkę siwą, kwiczoła, szpaka, sikorę bogatkę, srokę, sójkę, kawkę, gawrona i wiele innych.
Świetnie czują się tu wiewiórki. Czasami do parku zaglądają zające, krety i jeże.

straszów5.jpeg

straszów4.jpeg

straszów3.jpeg