Tłumacz Migam

Uwaga. Planowane wyłączenie prądu

PGE Dystrybucja SA informuje o planowanych wyłączeniach prądu w miejscowościach:

  • 9.04.2021 Longinówka 9.00 - 12.00 - dz. 49/2, 50/2

  • 13.04.2021 Niechcice 8.00 - 15.00 -

os. Osiedle Przylesie bloki 19 i 20

ul. Piotrkowska 3, 19-47 oraz dz. 448/2, 466

ul. Poprzeczna 1 oraz dz. 217

ul. Sportowa 1-7

działki 2150/1, 2151, 271, 468/7, 468/5, 475

  • 13.04.2021 Longinówka 9.00 - 13.00 - działki 411, 413, 415

planowane wyłączenia longinówka.jpeg
planowane wyłączenia niechcice.jpeg
planowane wyłączenia longinówka2.jpeg
Planowane wyłączenia prądu